Vælg en side

Lejekontrakt

Ved udlevering af Soundboks, skal følgende betingelser underskrives ved en kontrakt. Bemærk, at du skal være mindst 18 år gammel for at underskrive.

 

 1. Anvendelse
 • Det lejede udstyr må kun benyttes til det aftalte formål. Alt lejet udstyr benyttes på eget ansvar. Udlejer påtager sig derfor intet ansvar for skader på personer eller materiel ved brug af det lejede udstyr.
 • Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udtages af Danmark, uden udlejers skriftlige tilladelse. Alle effekter er af Soundboks Udlejning Silkeborgs ejendom og kan derfor ikke sælges, pantsættes eller lignende. Lejer er endvidere selv forpligte til at kontrollere, at der ikke er mangler i henhold til kontrakten og det lejede udstyr ved afhentning/levering.
 • Lejer instrueres i opsætning og tilslutning af det lejede udstyr ved afhentning

  2. Depositum
 • Der foreligger depositum på f.eks. 150 kroner ved bestilling, som fås tilbage ved aflevering af soundboks (halvdelen af det aftalte beløb, som typisk er 300 kroner). Depositum skal betales, så snart en skriftlig ordrebekræftelse er afsendt.
 • Depositum for festival er 1500 kroner, og skal ligeledes betales med det samme, en skriftlig ordrebekræftelse er afsendt.

   

 • Derudover forelægges normalt et depositum ved afhentning af soundboks på 1350kr og 6700kr ved udlejning til festivaler. I begge tilfælde betales depositum tilbage ved aflevering af soundboks.

  3. Bestilling
 • Bestilling af udstyr er bindende ved henvendelse både i forretning/lager, ved aftale med udlejer-personale, mundtligt over telefonen eller skriftligt.
 • Såfremt en annullering af ordren skulle ske, bortfalder depositum til udlejer (150 kroner). I tilfælde af festival, vil depositum ligeledes bortfalde (1500 kroner).

  4. Reparation 
 • I tilfælde af skader, udbetales resterende depositum først efter endt reparation. Værkstedsregning modregnes i depositum, hvis depositummet svarer til reparationens omkostninger. Er værkstedsregningen større end depositum, skal lejer dække yderligere udgifter.

  5. Tyveri 
 • Bliver det lejede udstyr stjålet, hæfter lejer for det økonomisk via depositummet samt den resterende værdi af det lejede udstyr. Værdi af udstyret: 6.806,08 kr.

  6. Afhentning og aflevering 
 • Aflevering af det lejede udstyr skal ske i henhold til aftale med udlejer. Hvis ikke andet er aftalt, betragtes udstyret som udlejet i hele perioden. Hvis udlejer ikke modtager det lejede udstyr retur i tide, kan ekstra leje opkræves.
 • Det lejede udstyr skal afleveres i original og rengjort stand efter lejeperiodens udløb. Er det ikke tilfældet, tillægges gebyr på regering.
 • Afhentning/retur foregår på adresse i Silkeborg.

  7. Legitimation
 • Ved afhentning skal gyldig billedlegitimation fremvises, som oplyser korrekt adresse.